Renovering A 144 2
Menupage
Å Ä

Demontage av motorn....
 

....måste få ta tid
 

En krökt stötstång....
 

....trolig orsak en fastsatt ventil
 

Mycket sot....
 

....och stora vändkanter
 

Oljeringarna var ordentligt slitna,övriga var skapliga
 

Svänghjulet var som en inverterad tombola
 
GTOP